Meer dan een dijk.

 
1 (1 van 1).jpg
 

De Knardijk

Heb jij een idee voor de Knardijk?
Dit is een oproep aan bewoners en organisaties: denk mee over nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere Flevolandse dijk. Bijvoorbeeld activiteiten op of rond de dijk: van natuur, sport tot recreatie en toerisme tot iets cultureels of horeca, van een energielandschap tot experimentterrein. Dit is een kans om je droom waar te maken op de Knardijk.

De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad en Zeewolde nodigen je uit om samen vorm te geven aan de Knardijk. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die je zelf kunt realiseren, of samen met anderen.

De Knardijk is aangelegd als de zuidelijke buitendijk van de droog te leggen polder Oostelijk Flevoland, die in 1957 werd drooggelegd. De Knardijk dankt zijn naam aan de vroegere ondiepte de Knar in de Zuiderzee waarop de dijk deels is aangelegd. Tot aan de drooglegging van Zuidelijk Flevoland in 1968 beschermde de Knardijk Oostelijk Flevoland tegen het water van het IJsselmeer. Met de drooglegging van Zuidelijk Flevoland is de dijk minder belangrijk geworden. Nu heeft hij enkel nog een compartimenterende werking in geval dat zich in een van beide polders een overstroming voordoet.

De Knardijk is een echte fietsdijk en geeft een prachtig uitzicht op het omliggende landschap van de beide polders, het Oostvaardersplassengebied en het Wolderwijd. Grote delen van de dijk zijn verpacht. Je treft er veel schapen. De twee hoofdvaarten in de Flevopolder, de Lage en de Hoge Vaart, zijn markante onderbrekingen in de dijk. Karakteristiek zijn de Hoge Knarsluis en de Lage Knarsluis. Deze vervullen nog steeds een belangrijke functie in het onverhoopte geval van een overstroming. Naast de functie als vertragende dijk heeft de Knardijk ook een cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarde. De Knardijk is aangewezen als Ecologische Verbindingszone en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

 
 
 
 

Wat wil jij hier zien?

 
2-(1-van-2).jpg
 

Het initiatief ligt bij jou

Flevoland is van en voor ons allemaal. Flevoland is altijd in ontwikkeling. En dat geldt dus ook voor de Knardijk. De Knardijk heeft haar oorspronkelijke functie als waterkering verloren en dat biedt kansen voor hergebruik van de dijk. Tijd dus om na te denken over de toekomst van de Knardijk.

De tijd dat alleen overheden de ontwikkelingen in het gebied bepaalden is voorbij. Initiatieven van inwoners en organisaties zijn belangrijk en vragen om een andere rol van de overheid.  De provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad en Zeewolde zetten de opgave centraal en benutten de krachten uit de samenleving. De Provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland nodigen iedereen die wil bijdragen aan een nieuwe toekomst voor de Knardijk uit zijn ideeën met ons te delen.

Waterschap Zuiderzeeland en de provincie hebben samen het initiatief genomen om het ontwikkeltraject voor de Knardijk af te trappen. Zij zijn opzoek naar initiatiefnemers en ideeën voor de Knardijk. Via deze website kun je met ons in contact komen. Verder vind je hier alle informatie over de Knardijk en de nieuwe initiatieven voor deze cultuurhistorisch waardevolle binnendijk.

 
 
 

Wat en wanneer?

 
1.jpg
 

Wat gaat er gebeuren?

Benieuwd naar alle activiteiten die er voor Knardijk in de aankomende periode gepland zijn? Bekijk ze in de activiteitenplanning hieronder!

 
 
 

Wat zou jij hier het liefste zien?

Laat het weten

 
2-(2-van-2).jpg