NATIONAAL PARK NIEUW LAND | ER IS ER EEN JARIG!

Ben jij er ook bij op de eerste verjaardag van Nationaal Park Nieuw Land? Op zondag 6 oktober worden er ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van Nieuw Land speciale activiteiten georganiseerd. Namens Waterschap Zuiderzeeland nodigen we je van harte uit voor een excursie te voet naar de Knardijk en de Lage Knarsluis.

De Knardijk zou je kunnen zien als de entree van Nieuw Land.

Read More
Hans Heilen
Monumentendag 2019

Stap in de ecokar en rijd tijdens Open Monumentendag mee met de gidsen van Staatsbosbeheer en Zuiderzeeland. Onderweg vertellen zij je alles over de Knardijk en de sluizen die hierin zijn aangelegd. De Knardijk heeft een belangrijke functie in Flevoland, onderweg krijg je te horen waarom. Natuurlijk stap je even uit voor een kijkje vanaf de dijk en kun je de Lage Knarsluis in werking zien.

Read More
Hans Heilen
Biezenburcht

Op uitnodiging van de voorzitter van de Stichting de Biezenburcht, kwamen op 27 juni verschillende belanghebbende en geïnteresseerden bijeen om samen te verkennen waar de ontwikkelkansen voor deze mooie plek liggen.

Benieuwd naar die ontwikkelkansen ? lees dan verder…

Read More
Hans Heilen
Hekkenwerk..

4 juni inventariseerden medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland en Landschapsbeheer Flevoland de situatie rondom de onderdoorgang met de A6.

Read More
Hans Heilen
Nieuwe beleidsregel Knardijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een legger en beleidsregel voor de Knardijk opgesteld.

Voordat deze definitief worden vastgesteld kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbende tussen 9 mei en 20 juni zienswijzen indienen.

Read More
Hans Heilen
Tussenstand proces

Na de werkweek Knardijk (eind april) is er buiten het directe zicht door het projectteam doorgewerkt. Eerst aan de informatieavond voor omwonenden op 15 april. Op 6 mei vond het Bestuurlijk Overleg Knardijk plaats. Momenteel worden werkplannen voor de vijf werksporen ingevuld. Hierover hopen we heel snel duidelijkheid te kunnen geven.

Read More
Hans Heilen
De Barneman - Fietsaudiotour

Ontdek de Knardijk

Lastig om je nu voor te stellen, maar over de Knardijk vergingen ooit schepen als ze door de Harderwijkse watergeest Barneman achterna werden gejaagd. Nieuwsgierig? Niet bang voor Barneman? Download de fietsaudiotour ‘In de ban van Barneman’ op je smartphone en laat je al luisterend 10 km lang meevoeren over de dijk. 

Read More
Hans Heilen
Biodiversiteit ook onder de aandacht

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Dat was voor Rob Triest en Lumnika Triest-Kaceli reden om samen met anderen dit onderwerp voor de Knardijk onder de aandacht te brengen. Een mooi voorbeeld van wat het Maatschappelijk proces aan initiatieven oplevert.

Read More
Hans HeilenKnardijk
Ideeën inloopavond

De Knardijk leeft volop. Zeker ook bij de mensen die tijdens een inloopavond bij Toms Creek hun ideeën voren brachten. Een inspirerende avond volop creativiteit. Van Earthships tot een drijvende podia. Alles kwam voorbij.

Read More
Hans Heilen
Ideeënpitches

Wat een energie zit er in de Knardijk. Eerder hebben verschillende organisaties zich gemeld met ideeën voor de Knardijk. Op 20 maart hebben al deze organisaties hun ideeën gepitcht. Een inspirerende bijeenkomst. Een veelheid van initiatieven kwam voorbij.

Read More
Hans Heilen
Experiment Zon op Dijk

Een consortium van waterschappen, Rijkswaterstaat samen met enkele onderzoeksinstellingen en ontwikkelaars van zonnepaneelvarianten in Nederland doet een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op dijken Een proeflocatie is de Knardijk, net noordelijk van de Biezenburcht.

Read More
Hans Heilen
Proefsluiting Knarsluizen

Op 4 maart sluit de Lage Knarsluis vanaf 10:15u. De proefsluiting van de Hoge Knarsluis is vanaf 11:15u. Elke sluiting neemt een half uur in beslag. U bent van harte welkom om deze sluiting bij te wonen.

Read More
Hans Heilen
De groene loper

Staatsbosbeheer, FlevoLandschap en Natuurmonumenten hebben in een werksessie de  ecologische kansen van de Knardijk in beeld gebracht. Een groene loper waarop ook ander initiatiefnemers welkom zijn!!

Read More
Hans Heilen