De Lelystadse Boer

Op 21 november bezocht ik samen met Karin de Lelystadse Boer, een initiatief van 70 boeren rondom Lelystad Airport. We spraken met Anne Marie van de werkorganisatie en met de boeren Paula en Roel die beide dichtbij de Knardijk wonen.

Uitbreiding van het vliegveld was voor geen enkele boer goed nieuws. Maar nu de luchthaven groeit nemen de aangesloten boeren een pro-actieve houding aan en zoeken actief naar de kansen die de uitbreiding hen kan bieden.

Voor de Lelystadse Boer staat voorop dat het rondom de luchthaven goed boeren moet blijven. Omdat te kunnen doen werken zij nu samen met Lelystad Airport. De boeren hebben een contract met de luchthaven getekend voor het onderhoud van de grasmat en aanverwante groenonderhoudswerkzaamheden. Samen wordt verkend hoe met hulp van de agrariërs het luchthaventerrein CO2-neutraal kan opereren. Reizigers eten straks streekproducten, misschien wel verpakt in opgewerkt gras. De Lelystadse Boer wil maatschappelijk ook actief zijn: ze zijn steeds vaker in Lelystad te vinden voor voorlichten over landbouwproducten uit de streek. 

We spraken natuurlijk ook over de Knardijk. De dijk zelf is al mooi zoals hij er ligt.  Roel en Paula vertellen hun bezoekers vaak het verhaal van de dijk. De dijk wordt recreatief intensief gebruikt maar er zijn ook stukken waar je je 's avonds onveilig voelt.

Wat betreft de ontwikkelingsmogeljjkheden van de Knardijk: als straks, met de groei van de luchthaven hoge windmolens weg moeten, kan de dijk dan ruimte bieden voor zonnepanelen? Panelen met het Green Label staan voor een verantwoorde inpassing. De luchthaven zoekt met de boeren alternatieven voor de hoge windmolens. Zonnepanelen zijn een alternatief. Mogelijk biedt de Knardijk hier ook ruimte voor? We vragen ons samen af wat de mogelijkheden zijn voor beweiding met schapen maar ook wat panelen met de bodemkwaliteit op de lange termijn doen. Ter verbetering van de biodiversiteit liggen er om de akkers nu bloemrijke akkerranden. Het effect daarvan is beperkt. Zou verplaatsing daarvan naar de dijk niet meer zoden aan de dijk zetten?

Danielle JansinkComment