De groene loper

Staatsbosbeheer, FlevoLandschap en Natuurmonumenten hebben allemaal in of aan de Knardijk gronden in bezit of in beheer. De Knardijk is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) en vormt hierin een verbindingszone tussen natuurgebieden en met het omringende agrarische gebied. Staatsbosbeheer, Flevo-Landschap en Natuurmonumenten hebben op 31 januari in een workshop samen een eerste verkenning gedaan hoe je de ecologische kwaliteiten van de Knardijk kunt versterken. Zij vinden het daarbij belangrijk dat de Knardijk een gastvrije dijk blijft waar ook ruimte is voor andersoortige initiatieven. Dus ook voor ander initiatiefnemers staat de deur wagenwijd open. 

 

workshop Knardijk 31012019-06375.jpg
Hans Heilen