Proefsluiting Knarsluizen

Op maandag 4 maart sluiten de Knarsluizen!

Kom gerust kijken!

De Lage en de Hoge Knarsluis hebben, net als de Knardijk, nog steeds een belangrijke functie in het beschermen van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Waterschap Zuiderzeeland controleert elke maand de werking van de sluisdeuren. Dat gebeurt op de eerste maandag van de maand.

Op 4 maart sluit de Lage Knarsluis vanaf 10:15u. De proefsluiting van de Hoge Knarsluis is vanaf 11:15u. Elke sluiting neemt een half uur in beslag.

IMG_1353.JPG
Hans Heilen