Experiment Zon op Dijk

De transitie naar duurzame energie vraagt ruimte, veel ruimte. De beheerders van de waterkeringen krijgen de vraag of zij hun dijken beschikbaar willen stellen voor de opwekking van duurzame energie door zonnepanelen. Dijken kunnen voor ontwikkelaars interessant zijn vanwege het lijnvormige karakter, de hellingshoek en de oriëntatie naar de zon. De waterkeringbeheerders houden de vraag nog af: eerst moet duidelijk worden welk effect zonnepanelen hebben op de waterveiligheid.

Om een antwoord te krijgen op deze vraag richt een consortium van waterschappen, Rijkswaterstaat samen met enkele onderzoeksinstellingen en ontwikkelaars van zonnepaneelvarianten in Nederland een aantal proeflocaties in. Een daarvan krijgt, onder de naam Zon op Dijk, vorm op de Knardijk, net noordelijk van de Biezenburcht. De Knardijk is hiervoor geschikt omdat er veilig op geëxperimenteerd kan worden én de oriëntatie ten opzichte van de zon gunstig is. Van verschillende soorten opstellingen wordt gedurende twee tot drie jaar onderzocht wat de effecten op de ecologie, dijkbekleding en dijkveiligheid te monitoren.

De proeflocatie wordt gezocht in het zuidelijk deel van de Knardijk. Na de testperiode (2020 en 2021) zullen medio 2022 de installaties weer worden opgeruimd.

Contactpersoon voor dit project bij Waterschap Zuiderzeeland is Hans Nilissen

zonnepanelen.jpg
Hans Heilen