Ideeënpitches

Wat een energie zit er in de Knardijk. Eerder hebben verschillende organisaties zich gemeld met ideeën voor de Knardijk. Op 20 maart hebben al deze organisaties hun ideeën gepitcht. Een inspirerende bijeenkomst. Een veelheid van initiatieven kwam voorbij. Van productiebossen voor biomassa via innovatieve fietspaden en ruiterpaden tot simpele bankjes op de dijk. Ook de ideeën zoals die zijn opgehaald bij de inloopavond van 12 maart zijn voor het voetlicht gebracht. Alles kwam voorbij.

Na het uitwisselen van de ideeën via de pitches zijn we aan het werk gegaan met de ideeën. Onder leiding van onze landschapsarchitect Harm Veenenbos hebben we de koe bij de horens gevat en de ideeën verder verkend en op de kaart van de Knardijk ingetekend.

De daarop volgende dagen heeft het kernteam samen met de landsarchitect de informatie verzameld en geordend. De resultaten hebben we op 25 maart met de “pitchers” gedeeld. De resultaten van de werkweek zijn neergelegd in een serie sheets die je hier kan downloaden.

Hans Heilen