Hekkenwerk..

In de werkweek Knardijk (en eerdere gesprekken) kwam het al ter sprake: de onderdoorgang van de A6 en het hekwerk dat er staat. Het is geen pretje voor fietsers maar maakt bovendien geen gastvrije indruk. 

Dinsdag 4 juni ontmoetten medewerkers van Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland en Landschapsbeheer elkaar bij de onderdoorgang. Samen zijn zij alle hekken onder en rondom het viaduct langsgelopen. Wat is er van wie en heeft het nog een functie?

Die inventarisatie geeft voldoende aanleiding om binnenkort een bijeenkomst te beleggen met dezelfde partijen, aangevuld met de provincie, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer. Met wat geluk zijn er op korte termijn al wat maatregelen te maken om deze locatie wat op te knappen. Wordt vervolgd!

IMAGE.JPG
Hans Heilen