De eerste stappen!

Eind november zijn de bestuurders van de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad en Zeewolde voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Karin, Bastiaan en ik, Hans, hebben de bestuurders uitgelegd hoe zij hun opdracht voor het maatschappelijk proces “Knardijk” hebben vertaald. 

Het traject is opgeknipt in twee delen: we zijn bezig met het inventariseren en uitnodigen van mogelijke initiatiefnemers voor de Knardijk. Begin 2019 willen we het net ophalen en uit de vangst een inspirerend thema destilleren. Dat doen we natuurlijk samen met initiatiefnemers. In maart delen we de tussenstand van dat moment met de bestuurders. 

In het bestuurlijke overleg is afgesproken dat, voordat bredere communicatie plaatsvindt, Gedeputeerde Staten, het Dagelijks bestuur van Zuiderzeeland en de colleges van B&W van Lelystad en Zeewolde op 4 december worden geïnformeerd.

Danielle JansinkComment