IMG_1504.jpg

Voor u ligt het verslag van de werkweek Knardijk, maart 2019. In deze week zijn alle mensen met initiatieven uitgenodigd om samen vorm te geven aan de Knardijk. De ideeën zijn gepitcht en er is samen geschetst en gediscussieerd. Een kernteam heeft daarna de ideeën gebundeld en geordend. Na een toets door experts is dit als verslag de laatste dag bij alle initiatiefdragers teruggelegd en met hen besproken.

De initiatieven en ideeën zijn in dit rapport gebundeld in vijf thema’s. Voor elk van de thema’s is een aantal varianten (minimaal - maximaal) verkend. Op de slotbijeenkomst is voorgesteld om deze thema’s nu in werkgroepen uit te werken.